Články / Je direct mailing "mŕtvy"?

Je direct mailing "mŕtvy"?

Pomerne často počúvame tvrdenia, že direct mail (adresná poštová zásielka) v rámci direct marketingu už nefunguje a túto formu nahradí direct email. Ako je to v skutočnosti?

Veľa odpovedí prináša prípadová štúdia z oblasti finančníctva – 2011/2012 Pozrite si reálne výsledky kampaní realizovaných na cieľovú skupinu fyzické osoby v objeme cca 100.000 ks – a posúďte sami výkonnosť týchto nástrojov.

V kampani sme oslovili klientov v rovnakých podmienkach súčasne rôznymi nástrojmi – direct mail, direct email a SMS. Za všetkými prvotnými osloveniami bol realizovaný aj follow-up - následné oslovenie formou ďalšej sms. Kampane boli realizované v rôznych obdobiach kalendárneho roka (jar, jeseň 2011, 2012) pričom jeden krát bola realizovaná nadlinková kampaň (TV, rádio, print) a druhý krát bolo oslovenie direct marketingovými nástrojmi jedinou komunikáciou na daných zákazníkov.

Výsledky: Úspešnosť kampane meraná predajom produktu (finančné produkty, kampaň realizovaná na zákazníkov, respone v % na predaný produkt, r. 2011) Direct mail: 5,41 Direct email: 4,84 SMS: 2,96 Otázka dnes nestojí tak, či je jedno médium lepšie od druhého. Je to o účelnom využití každého z nich relevantným spôsobom v kampani v závislosti od produktu, ponuky, konkurencie, nákupných a komunikačných preferencií konkrétnych zákazníkov. (zdroj: Dimar)