Kontaktné centrum - telemarketing, email, sms

Telemarketing - komplexné služby kontaktného centra

Komplexné služby kontaktného centra - telefonický a on-line kontakt s vašimi zákazníkmi z jedného miesta.

Telefonický rozhovor je jedným z najosobnejších komunikačných nástrojov a ak je vedený odborne, dosahuje najlepšie výsledky pri predaji alebo príprave obchodných stretnutí, získavaní informácii a prieskumoch, prípadne pri profilácii dát a databáz.

INBOUND - pasívny telemarketing  

  • kontaktné centrum – podpora komplexnej marketingovej kampane
  • zákaznícke centrum a infolinka - systémové riešenie a evidencia, objednávok, dotazov a reklamácií
  • podpora e-commerce  

OUTBOUND - aktívny telemarketing

  • dohodnutie obchodných stretnutí
  • profesionálny telefonický prieskum
  • aktívny telefonický predaj a ponuka, až po uzavretie objednávky, alebo zmluvy
  • urgencia a manažment pohľadávok
  • cielené overovanie a aktualizácia zákazníckych údajov
+

Dohodnutie obchodných stretnutí

+

Telefonický predaj (outbound)

+

Kontaktné centrum (inbound)

+

Zákaznícke centrum + infolinka