Aktuálne marketingové databázy

Firmy, inštitúcie, profesné skupiny - overené aktualizované dáta

Jedným zo základných predpokladov úspechov priameho marketingu sú kvalitné databázy. 

Našim zákazníkom poskytujeme kompletný zoznam aktívnych subjektov registrovaných na Slovensku. Pravidelne aktualizovaný register všetkých obchodných firiem (vyše 200 tisíc subjektov), ostatných nepodnikateľských organizácií (vyše 65 tisíc subjektov) vrátane profesných skupín.

Na základe dlhoročných skúseností Vám podľa požiadaviek pripravíme priamo na mieru adekvátnu cieľovú skupinu pre Vaše aktivity. Zdrojové dáta vyprofilujeme a následne segmentujeme do konkrétnych skupín z množstva nami evidovaných charakteristík:

  • obchodných  (zameranie firmy, predmet činnosti - OKEČ, resp.      medzinárodný NACE, vlastníctvo)
  • veľkostných  (obrat, počet zamestnancov, imanie)
  • geografických (regionálne členenie, kraj, okres, obec na základe počtu obyvateľov).

V prípade, ak disponujete vlastnými dátami, tieto môžeme ďalej analyzovať a spracovať v našich systémoch. Postaráme sa o ich zjednotenie (homologizáciu) a vylúčenie duplicít, porovnanie, vytriedenie alebo aktualizáciu -  doplníme ich údajmi z registrov, ktoré práve potrebujete.

Naše služby v rámci komplexného databázového marketingu zahŕňajú:

+

Databázy

+

Výber cieľových skupín

+

Spracovanie, úprava a manažment vašich databáz

+

Prepis dát do elektronickej podoby

 

Ked chcete zistiť počty dostupných dát podľa Vami zvolených kritérií, kliknite sem.