Priamy marketing a priama komunikácia

Poradíme vám, ako zvýšiť predaj, spokojnosť zákazníkov a znížiť náklady.

Vypracujeme vám strategické riešenia a poskytneme odborné konzultácie pre zvýšenie predaja. Navrhneme efektívnu komunikačnú podporu, ktorá vám okrem reálnych merateľných výsledkov prinesie i zníženie nákladov. Vytvoríme programy pre udržanie existujúcich zákazníkov, zvyšovanie ich spokojnosti a ďalší rozvoj ich nákupného potenciálu.

+

Stratégia a tvorba kampaní

-

Direct mail

Oslovenie zákazníkov formou adresných listov

Direct mail (list - poštová zásielka) v sebe spája výhody merateľnej reklamy a osobnej komunikácie, z pohľadu nákladov lacnejšej oproti mnohým reklamným médiám. Vďaka špičkovému grafickému dizajnu, najnovším tlačovým technológiám a špecializovanému baleniu vyrobíme atraktívnu a veľmi jedinečnú zásielku. Personalizované oslovenie a individualizovaný obsah zvýrazní osobný charakter a výnimočnosť ponuky. Navrhneme vám celú direct mailovú kampaň, zabezbečíme produkciu pod jednou strechou a doručenie v stanovenom termíne. Následne zozbierame spätnú väzbu od zákazníkov, korektne vyhodnotíme a navrhneme úpravy formy alebo obsahu.