Content marketing

Content marketing generuje 3-násobne viac leadov ako tradičné formy marketingu, ale stojí o 62 % menej.

Je to spôsob komunikácie so zákazníkmi, prostredníctvom ktorého si firma dlhodobo buduje kvalitné renomé a povesť odborníka vo svojej oblasti. Takáto forma komunikácie v prvom rade vzdeláva zákazníkov o probléme, ktorý sa produktom pokúšajú riešiť. Ak napríklad výrobca bezpečnostných dverí bude vzdelávať svojich zákazníkov (formou blogu, odborných článkov, TV relácie) o vlámaniach a tipoch, ako nedať zlodejom šancu, primeranou formou tým poukáže na svoj produkt a jeho výhody, čím vyvolá dopyt po ňom. Iným príkladom je, ak predajca pneumatík formou videoblogu vzdeláva o bezpečnej jazde v daždi a snehu.

 Ak firma začne na webe (vlastnej webstránke, blogu) vytvárať odborný obsah, ktorý dáva odpovede na otázky/problémy, ktoré zákazníci majú, rieši tým niekoľko záležitostí:

  1. zákazníkom hovorí to, čo nevedia, pomáha im riešiť ich ťažkosti;
  2. ukazuje, že danej problematike rozumie;
  3. oslovuje s informáciami zákazníkov čase, keď hľadajú informácie a rozhodujú sa o kúpe

Január 2015 (zdroj: HubSpot)