Databázy

Na základe dlhoročných skúseností Vám podľa požiadaviek pripravíme priamo na mieru vhodnú cieľovú skupinu pre Vaše aktivity. Zdrojové dáta vyprofilujeme a následne segmentujeme do konkrétnych skupín z množstva nami evidovaných charakteristík:

 • obchodných  (zameranie firmy, predmet činnosti - OKEČ, resp. medzinárodný NACE, vlastníctvo)
 • veľkostných  (obrat, počet zamestnancov, imanie)
 • geografických (regionálne členenie, kraj, okres, obec na základe počtu obyvateľov).

V prípade, ak disponujete vlastnými dátami, tieto môžeme ďalej analyzovať a spracovať v našich systémoch. Postaráme sa o ich zjednotenie (homologizáciu) a vylúčenie duplicít, porovnanie, vytriedenie alebo aktualizáciu -  doplníme ich údajmi z registrov, ktoré práve potrebujete.
Naše služby v rámci komplexného databázového marketingu zahŕňajú:

 • Databázy B2B
  Naše portfólio zahŕňa pravidelne aktualizované databázy firiem a právnických osôb. 
 • Výber cieľových skupín
  Analýzou a následnou segmentáciou databáz vytriedime najvhodnejšie kontakty na oslovenie. Ako databázové zdroje pri tom môžeme využiť vaše zákaznícke dáta, databázy z nášho portfólia alebo verejne dostupné dáta.
 • Spracovanie, úprava a manažment klientských databáz
  Ak máte k dispozícii zozbierané dáta zákazníkov, je to prvý krok na ceste k ďalšiemu marketingovému využitiu. Pre dosiahnutie kvalitných výsledkov ich treba ďalej správne analyzovať, systematizovať, interpretovať a neposlednom rade udržiavať aktuálne. Naši databázoví špecialisti spracujú vaše databázy, doplnia do nich chýbajúce informácie a v pravidelných intervaloch ich môžu aktualizovať. 

Prečo s nami

Poskytujeme kompletný zoznam aktívnych subjektov registrovaných na Slovensku. Pravidelne aktualizovaný register všetkých obchodných firiem (vyše 200 tisíc subjektov), ostatných nepodnikateľských organizácií (vyše 65 tisíc subjektov) vrátane profesných skupín.

Aktuálne marketingové databázy

Firmy, inštitúcie, profesné skupiny - overené aktualizované dáta

Jedným zo základných predpokladov úspechov priameho marketingu sú kvalitné databázy. 

Naše služby v rámci komplexného databázového marketingu zahŕňajú:

Databázy

Naše portfólio zahŕňa pravidelne aktualizované databázy firiem a právnických osôb. V závislosti od rozsahu a náročnosti výberu databázy vám ponúkneme obojstranne výhodné podmienky na získanie zdrojov týchto dát. Následne si môžete zabezpečiť komplexné služby pre Vaše komunikačné kampane od prípravy vhodnej kreatívy až po samotnú realizáciu s využitím našeho lettershopu alebo callcentra.

Výber cieľových skupín

Sila priameho marketingu je aj v tom, že si viete úplne presne vybrať, koho oslovíte. My pre vaše kampane vyberieme tie správne cieľové skupiny. Analýzou a následnou segmentáciou databáz vytriedime najvhodnejšie kontakty na oslovenie. Ako databázové zdroje pri tom môžeme využiť vaše zákaznícke dáta, databázy z nášho portfólia alebo verejne dostupné dáta (komerčné databázové zdroje).

Spracovanie, úprava a manažment vašich databáz

Ak máte k dispozícii zozbierané dáta zákazníkov, je to len prvý krok na ceste k ďalšiemu marketingovému využitiu. V záujme získavania kvalitných výstupov ich treba vedieť správne analyzovať, systematizovať, interpretovať a neposlednom rade udržiavať aktuálne. Naši databázoví špecialisti spracujú vaše databázy, doplnia do nich chýbajúce informácie a v pravidelných intervaloch ich dokážu aktualizovať. A samozrejme pripravia na personifikovanú tlač, telemarketing, emaling či iné využitie.

Prepis dát do elektronickej podoby