Call centrum

Jedno kontaktné miesto pre telefonický kontakt, e-mail, SMS alebo webchat – pre vaše zákaznícke centrum, infolinky alebo externý predajný team.

 • Vybavíme evidenciu objednávok, dotazov a reklamácií vašich zákazníkov.
 • Zabezpečíme profesionálny telefonický prieskum.
 • Dohodneme osobné stretnutia so zákazníkmi.
 • Zvládneme aktívny telefonický predaj až po uzavretie objednávky a podpis zmluvy.

Prečo s nami

Od roku 2000 rozvíjame služby a technológie nášho call centra. Riešime retenciu, predaj alebo servisné úlohy a kampane pre veľké koroporácie aj malé firmy. 

Využite naše skúsenosti s predajom produktov a služieb, dohodnutie obchodných stretnutí, prieskumy či doplnenie alebo profiláciu vašich databáz.

 

call-centrum, telemarketing, email, sms

Telemarketing - komplexné služby call-centra

Komplexné služby kontaktného centra - telefonický a on-line kontakt s vašimi zákazníkmi z jedného miesta.

Telefonický rozhovor je jedným z najosobnejších komunikačných nástrojov a ak je vedený odborne, dosahuje najlepšie výsledky pri predaji alebo príprave obchodných stretnutí, získavaní informácii a prieskumoch, prípadne pri profilácii dát a databáz.

INBOUND - pasívny telemarketing  

 • call-centrum – podpora komplexnej marketingovej kampane
 • zákaznícke centrum a infolinka - systémové riešenie a evidencia, objednávok, dotazov a reklamácií
 • podpora e-commerce  

OUTBOUND - aktívny telemarketing

 • dohodnutie obchodných stretnutí
 • profesionálny telefonický prieskum
 • aktívny telefonický predaj a ponuka, až po uzavretie objednávky, alebo zmluvy
 • urgencia a manažment pohľadávok
 • cielené overovanie a aktualizácia zákazníckych údajov

Dohodnutie obchodných stretnutí

Pre vašich predajcov dohodneme obchodné stretnutia s potenciálnymi zákazníkmi a pripravíme pôdu na úspešné rokovanie. V telemarketingovej kampani oslovíme identifikovanú cieľovú skupinu. Na základe vystavaného scenára naši vyškolení agenti dohodnú stretnutia a ich termíny spolu s ďalšími dôležitými údajmi o zákazníkoch zaznačia priamo do elektronických kalendárov.

Telefonický predaj (outbound)

Telefonický predaj patrí medzi najúspešnejšie obchodné nástroje a pre mnohých našich klientov sa stal dôležitým predajným kanálom. Dobre vybraná cieľová skupina potenciálnych zákazníkov znižuje náklady a kvalitná databáza kontaktov zvyšuje účinnosť kampane. U nás toto všetko dostanete pod jednou strechou spolu so skúsenosťami z rôznych projektov predaja produktov aj služieb.

Kontaktné centrum (inbound)

Niekedy stačí zaujať, napríklad reklamnou kampaňou a vaši zákazníci vás budú hľadať sami. Vtedy je dobré uľahčiť im to telefonickou a/alebo email linkou call-centra. Stačí, aby zavolali alebo napísali a celý nákupný proces s nimi absolvujú naši vyškolení agenti. Na záver s nimi uzatvoria zmluvu, príjmu a spracujú objednávku, pošlú email, a pod. Kvalitu ich práce si môžete overiť cez on-line monitoring.

Zákaznícke centrum + infolinka

Rozšírený variant call-centra, poskytujúci detailné informácie o produktoch, službách a možnostiach ich využitia. Agenti zákazníckeho centra sú odborne vyškolení na danú problematiku. Vedia zákazníkovi erudovane poradiť, spracovať reklamáciu, či podnet na úpravy a zmeny využívaných služieb a odovzdať ho vašim kompetentným zamestnancom.

Vynikajúce výsledky telemarketingových kampaní máme overené najmä pri použití call centra v kombinácii s ďalším marketingovým nástrojom, napr. klasickým mailingom, e-mailingom alebo ďalšími online nástrojmi. Napíšte nám, radi Vám ukážeme reálne dosiahnuteľné výsledky direct marketingových a telemarketingových kampaní.