Priamy marketing, priama komunikácia

Zistíme, ktoré marketingové nástroje fungujú pre váš biznis a predávajú. 

  • Navrhneme kombináciu online/offline nástrojov pre rast retencie a získanie nových zákazníkov.
  • Ukážeme vám kľúčové body priamej komunikácie so zákazníkmi, ktoré rozhodujú pri nákupnom správaní.
  • Poradíme vám, ako zvýšiť predaj, spokojnosť zákazníkov a znížiť náklady.

PREČO S NAMI

Tvorbe konceptov a kampaní a nastavovaniu priamej komunikácie pre ten správny a fungujúci dialóg so zákazníkmi sa venujeme už vyše 20 rokov. 

Vypracujeme vám strategické riešenia a poskytneme odborné konzultácie pre zvýšenie predaja. Navrhneme efektívnu komunikačnú podporu, ktorá vám okrem reálnych merateľných výsledkov prinesie i zníženie nákladov. Vytvoríme programy pre udržanie existujúcich zákazníkov, zvyšovanie ich spokojnosti a ďalší rozvoj ich nákupného potenciálu.

Stratégia a tvorba kampaní

Vytvoríme vám komunikáciu, ktorá predáva. Off-line, on-line ale najčastejšie prepojením off -line a on-line nástrojov. Nielen, aby sa páčila, ale hlavne fungovala.

Navrhneme vám optimálny komunikačný mix direct a online marketingových nástrojov. Zistíme, ktoré pre váš biznis fungujú a ako s nimi získať čo najviac. Pripravíme, uskutočníme a vyhodnotíme vaše komunikačné kampane od vypracovania marketingovej stratégie, cez tvorbu kreatívnych návrhov, grafického dizajnu a textov, produkciu až po zozbieranie spätnej väzby a odborné vyhodnotenie.

Direct mail

Direct mail (list - poštová zásielka) v sebe spája výhody merateľnej reklamy a priamej komunikácie, z pohľadu nákladov lacnejšej oproti mnohým reklamným médiám. Vďaka špičkovému grafickému dizajnu, najnovším tlačovým technológiám a špecializovanému baleniu vyrobíme atraktívnu a veľmi jedinečnú zásielku. Personalizované oslovenie a individualizovaný obsah zvýrazní osobný charakter a výnimočnosť ponuky. Navrhneme vám celú direct mailovú kampaň, zabezbečíme produkciu pod jednou strechou a doručenie v stanovenom termíne. Následne zozbierame spätnú väzbu od zákazníkov, korektne vyhodnotíme a navrhneme úpravy formy alebo obsahu.