6 dôvodov, prečo direct mail prežije

Článok v mesačníku STRATÉGIE 2017

6 dôvodov, prečo direct mail prežije alebo prečo sa nebáť investovať do listovej marketingovej zásielky, ktorá v posledných rokoch zažila v priamom marketingu asi najväčší útlm. Prečo? Dozviete sa v článku časopisu Stratégie.