Kreatívny direct mail s onlinom nesúperí

Článok v mesačníku STRATÉGIE, november 2018

Prečo je direct mail stále atraktívne médium? Pretože môže v komunikácii výrazne odlíšiť značku od konkurencie. O výhodách a nevýhodách direct mailu v dobe elektronických médií sme písali v článku pre Stratégie.