Prečo využiť direct mail aj dnes

V čom je klasický direct mail aj dnes neporaziteľný

Pri súčasných možnostiach on-line komunikácie, e-mailingu, sociálnych médií a ďalších kanálov, sa môžete pýtať ... Je direct mail stále efektívny? Aj keď náklady na online v posledných rokoch významne vzrástli a naopak na direct mail skôr klesali, je táto otázka namieste. 

Direct mail zaznamenal vývoj aj vďaka web technológiám v rôznych smeroch. Tu je šesť dôvodov, prečo je to pri strategickej integrácii stále veľmi efektívny a relevantný nástroj pre vytváranie dopytu, povzbudenie k návšteve web stránky, generovanie leadov, ale aj pre získavanie informácií o vašej cieľovej skupine:

1. Osobné oslovenie

S direct mailom vytvárate osobný kontakt, a ak využijete možnosť osloviť vašich zákazníkov priamo menom, túto prednosť ešte znásobite. Ak vám niekto pošle list v obálke alebo inú fyzickú zásielku, okamžite viete, že musel vynaložiť viac úsilia a energie, aby vás oslovil. To znásobuje dôveru aj zvedavosť o obsahu a preto sú čísla otvárania takýchto zásielok stále vysoké.

Ak aspoň čiastočne využijete možnosti databázového marketingu, pripravíte pre osloveného relevantnú ponuku, ktorá sa presnejšie týka jeho záujmov a bude preto s oveľa väčšou pravdepodobnosťou na vašu ponuku reagovať.

2. Cielenie

Môžete si vybrať, komu chcete poslať správu a kedy správu odošlete. Direct mail je cielenejší a zameraný na jednotlivcov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou budú reagovať na vašu ponuku.

3. Merateľnosť

Direct mail vám dáva možnosť sledovať úspešnosť kampane. Či už je to počítanie počtu uplatnených kupónov, návštevnosť zákazníckych vstupných web stránok, alebo generovaných dopytov. Sledovaním a analýzou výsledkov, môžete vidieť, čo funguje, a či je potrebné vykonať nejaké zmeny. 

Merateľnosť v kombinácii s on-line a call centrovými nástrojmi nabrala pri direct mailoch ešte väčší význam.

4. Integrovateľnosť

Direct mail sa veľmi dobre integruje s web-om, médiami (TV / rádio) a sociálnymi sieťami. Možnosti sú stále väčšie, preto aj ich aktraktivita je väčšia. Off-line ponuka a on-line alebo call centrová koncovka v prepojení so sociálnmi sieťami sú stále častejšou „výhernou kombináciou“.

5. Tvarovateľnosť

Direct mail je mediálny kanál, ktorý fyzicky umožňuje vložiť vašu zvolenú správu priamo do rúk vašich zákazníkov. Existuje vo všetkých tvaroch a veľkostiach. Fyzická zásielka je už sama o sebe vyšším zážitkom, a ak je kreatívna, zážitok sa ďalej zvyšuje.  Môžete si vybrať z pohľadníc, brožúr, listov, kupónov, a ešte mnoho ďalších. Neuškodí, ak bude vaša zásielka 3D – výrazne tým odlíšite vašu ponuku. A pribaľte aj malý darček k tomu (pero, samolepku, vzorku a pod.). S využitím kupónov, QR kódov, atď. vašich zákazníkov udržíte aktívne zainteresovaných a kombinujúc váš direct mail, povedzme s mobilnou komunikáciou pomocou QR kódov môžete urobiť nezabudnuteľný dojem! Nebojte sa použiť poštovú známku – nie je to „out“ – je to ešte viac osobné!

6. A navyše vaša e-mailová schránka je preplnená

Spomeňte si koľko e-mailov denne dostanete a koľko z nich denne čítate! Je to oveľa viac ako dokážete zvládnuť. Často to končí povelmi „Select All“ a „Delete“ - zbohom všetkým správam, ktoré by vás aj mohli zaujať, ale nedostanú šancu, zatiaľ čo v súčasnosti vaša poštová schránka takto preplnená nie je.

A na záver niekoľko čísel vysvetľujúce dosah, vplyv a dôveryhodnosť mailingu:

Dosah

"Ohromných 98% spotrebiteľov okamžite preberá svoju poštu v deň, kedy bola doručená do schránky, a 77% ju aj okamžite otvorí a spracuje."

 "Podľa prieskumu 6 400 internetových obchodov, domácnosti, ktoré obdržia aj tlačené katalógy nakupujú v online obchode oveľa častejšie a trávia viac času na predajných web stránkach. Výsledky sú rovnaké bez ohľadu na vek, príjem, región, alebo vzdelanie skúmaných respondentov. "

Vplyv

"Rast služby direct malingového trhu bude urýchlený lokálne cielenou reklamou a reklamou cielenou až na mikro-úrovni, odkloní sa tak od masovej reklamy k priamemu marketingu."

Dôveryhodnosť

"V segmente 18-34 ročných je preferencia adresných reklamných zásielok, časopisov a novín 2-3 krát väčšia ohľadne informácií o výrobkoch pre domácnosť, zdravotníckych produktov, poistenia a finančných služieb, ako získavanie informácií zo zdrojov sociálnych médií." Navyše v dnešnej dobe informačných „trollov“ a neustále sa zdokonaľujúcich sa hackerských „zručností“ ľudia dôverujú elektronickej komunikácii stále menej a menej. Naopak – direct mail nikdy nebude hroziť vírusom.

Takže nenechajte nikoho aby vám tvrdil, že e-mail a online technológie potopili klasický direct mail – jednoducho to nie je pravda. Rozšíril síce mix kanálov, nahradiť ich v plnom rozsahu z podstaty však nemôžu. 

Navyše, ľudia dnes trávia tak veľa času v „hektickom“ on-line, že ocenia chvíľu „kľudného“ off-line prostredia. Pri čítaní direct mailu je adresát sústredený výhradne na obsah tejto zásielky a nerozptyľujú ho notifikácie, vyskakovacie okná a blikajúce reklamy okolo ako v online. 

Preto ten, kto správne uchopí direct mail a využije jeho prirodzené prednosti ako aj nové možnosti v spojení s on-line a ATL komunikáciou, môže sa tešiť na kvalitné konverzie a nové predaje.