„Kofola biznis program“

Riešenie Dimar

Loyalty program

Klientovi bol navrhnutý a spustený Loyalty program s výhodami pre členov programu. Forma zbierania bodov a ich čerpania na odmeny z Katalógu odmien. Atraktivita odmien je dosiahnutá neustálym dopĺňaním noviniek do odmien na webe, o čom je člen informovaný na mesačnej báze prostredníctvom newslettra. Členovia majú možnosť využiť telefonické i on-line objednávky a registrácie na webe programu www.kofolabiznis.sk. Podpora členov je zabezpečená aj prostredníctvom Infolinky programu. Členovia majú možnosť využiť aj zľavy u partnerov programu.

K spusteniu programu bola navrhnutá špeciálna rozkladacia brožúra, ktorej obsahom boli nie len informácie o výhodách a akciách pre členov, ale zároveň aj pravidlá programu a registračný formulár ako aj zoznam produktov a ich hodnota v bodoch.

Samotná úspešnosť partnerského programu KOFOLA BIZNIS program je pozitívnou referenciou fungujúcej spolupráce s agentúrou. K tomu profesionálny a aktívny prístup zo strany pracovníkov agentúry ako aj promptné riešenie našich požiadaviek vytvára pocit dlhodobej spokojnosti nás ako klienta a je základom našich stabilných vzťahov.

Martin K., manager pre KBP