On-line pre VÚB prínosom

Ďakujem agentúre Dimar za kus dobre vykonanej práce na našich tohtoročných projektoch v on-line marketingu. Verím, že aj ďalšie spoločné projekty budú pre naše výsledky prínosom ako doteraz.

Ing. Juraj P., Head of Customer Interaction,
VÚB Banka, a.s.